Tá 11 ar an bhfoireann teagaisc. Chomh maith leis sin tá beirt cúntóirí ranga chun cabhrú le páistí le riachtannais speisialta.

Tá runaí páirt-aimsire agus airíoch páirt-aimsire againn freisin.

  • 8 Múinteoirí Ranga
  • 2 Muinteoirí Achmhainne
  • 1 Príomhoide riaracháin.

Príomhoide/Principal: Karen Mhic Gearailt

Leas-Phríomhoide/Deputy Principal: Caoimhe Uí Mhuirgheasa

Cúntóir Riachtanais Speisialta/Special Needs Assistant:- Brigid agus Róisín

Runaí/Secretary: Rita

Airíoch/Caretaker: Liam

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Áinín

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Cáit/Múinteoir Gráinne

Rang 1: Múinteoir Marc

Rang 2: Múinteoir Áíne Máire

Rang 3: Múinteoir Eve

Rang 4: Múinteoir Siobhán

Rang 5: Múinteoir Pól

Rang 6: Múinteoir Caoimhe

Oideachas Speisialta: Múinteoir Gráinne

Oideachas Speisialta: Múinteoir Fiona