Tá sé mar dhualgas ag an mBord an scoil a bhainistiú.

Tá 8 duine ar an mBord Bainistíochta

Beirt ainmnitheach dhíreacha de chuid an Phátrúin (Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge)

Beirt thuismitheoir leanaí atá ar rolla na scoile (duine acu in máthair, an duine eile ina athair, tofa ag tuismitheoiri na leanaí ata ar rolla na scoile trí cheile)

An Príomhoide (nó an príomhoide gníomhach) den scoil

Aon oide amháin eile ar fhoireann na scoile tofa ag vóta na foirne teagaisc, an Príomhoide sa áireamh.

Dhá chomhalta sa bhreis a bheidh molta ag na hainmnithigh sin thuas.

Roghnaítear Bord nua gach 4 bhliain.

Faoi láthair tá an tUas Seán O Ciardha ina Chathaoirleach.