Fáilte romhat go suíomh na scoile!

Tá Gaelscoil Chluain Meala suite sa Bhaile Gaelach  i gCluain Meala i  gContae Thiobraid Árann.
Tá 8 Rang sa scoil faoi láthair ó Naíonáin Shóisearacha go Rang 6 le 11 múinteoir ag múineadh ann.

Foghlaimíonn na páistí trí mheán na Gaeilge sa scoil seo. ‘Sé ceann amháin de na cuspóirí atá ag Gaelscoil Chluain Meala ná líofacht sa Ghaeilge a bhronnadh ar na páistí go luath ina saolta. Cloistear an Ghaeilge á úsáid go forleathan – sna seomraí ranga, sa chlós, agus sa seomra foirne.

Welcome to the school site!

Gaelscoil Chluain Meala is situated in Irishtown Clonmel County Tipperary. There are 8 classes in the school at present from Junior Infants to Sixth, with a full-time teaching staff of eleven.

Pupils here learn through the medium of Irish. One of the objectives of Gaelscoil Chluain Meala is to grant the pupils an early fluency in Irish. Irish can be heard throughout the school – in the classrooms, in the school playground and in the Staff room.