Gaelscoil Chluain Meala

 Polasaí do Lón Sláintiúil do Ghaelscoil Chluain Meala.
Healthy Lunch Policy.
Cuireadh an polasaí seo le chéile le Coiste na dTuismitheoirí, foireann na scoile agus an Bórd Bainistíochta. Pléadh é leis na daltaí freisin.
Seo a leanas  polasaí na scoile maidir la bia sláintiúil

Ní bheidh criospaí, milseáin agus deochanna coipeacha ceadtha ar scoil.
Tacóidh an polasaí seo leis an bpolasaí ar Oideachas, Soisialta Pearsanta agus Sláinte.
.
This policy was formulated in conjunction with the Parents’ Council, school staff and Board of Management. It was also discussed with the pupils. The following is our Healthy Lunch Policy.
Sweets, crisps or fizzy drinks will not be permitted in school.
This Healthy Lunch Policy supports our Social, Personal and Health Education policy.
We would sincerely ask for your co-operation in this and would like to thank you for your valuable imput.
Bia/ food Deochanna/ drinks
Ceapairí Sandwiches
Rollóg /Roll
Cácaí Ríse/Rice cakes
Craicéir /Crackers              
Báirín Breac/Barmbrack                  
Feoil/Meat            
Ubh/Egg
Cáis/Cheese
Bonnóg/Scone
Torthaí  (tirim & úr)/Fruit (dry & fresh) 
Glasraí/Vegetables
Iógart/Yoghurt
Fromage Frais
Rís/Rice
Ispíní /Sausages
Borróga / Brioscaí coitianta/Plain Biscuits / Queencakes 
Popcorn /Grán rósta
Sailéid /Salad
Pasta
Bainne/Milk
Uisce//water
Anraith/Soup
Fíorshú tortha/pure fuit drinks
Saúanna éagsúla/Various juices
Tae/Tea